Uniwersalny relatywizm zazwyczaj oszczędza też matematykę. Łatwiej śledzić w historii skoki w naukach empirycznych i humanistycznych, niż odpowiedzieć na proste pytanie: jak to się stało, że Galileusz i Newton obrócili arystotelesowską fizykę w gruzy, a dowody Euklidesa wciąż pozostają w mocy?

Leszek Kołakowski

Klasy z rozszerzonym programem matematyki i fizyki (tzw. "Kwadraty") są wieloletnią tradycją naszej szkoły. To doskonała oferta dla osób ambitnych, pragnących rzetelnie rozszerzać wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych oraz uczestniczyć i odnosić sukcesy w olimpiadach i konkursach (nie tylko matematycznych!). Klasa jest objęta patronatem Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Lekcje matematyki są prowadzone przez trzech doświadczonych nauczycieli.

Uczniowie klasy matematycznej zdobywają wiedzę i umiejętności matematyczne w stopniu znacznie rozszerzonym. W trakcie nauki, poza wiedzą elementarną, zapoznają się z elementami matematyki wyższej. Wiele zagadnień opracowują samodzielnie, a wyniki swoich działań mogą zaprezentować na forum klasy.

Nauczyciele i uczniowie tworzą w szkole ośrodek popularyzacji matematyki i fizyki. Temu celowi służą:

  • corocznie organizowane sesje popularnonaukowe, znane pod nazwą Spotkania z Matematyką, w czasie których poza wykładami pracowników naukowych, referaty wygłaszają uczniowie naszej szkoły i szkół zaproszonych,
  • organizowane co dwa lata Dni Fizyki, w trakcie których uczniowie wysłuchują wykładów pracowników uczelni oraz są świadkami ciekawych doświadczeń i prezentacji,
  • wieloletnia współpraca z Pałacem Młodzieży.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach kółek matematycznych: olimpijskiego prowadzonego pzez doktora Instytutu Matematyki UŚ oraz Międzyszkolnego Koła Matematycznego dla Maturzystów organizowanego przez Polskie Towarzystwo Matematyczne w naszym liceum. Swą wiedzę i umiejętności chętnie konfrontują z innymi, uczestnicząc (licznie i z sukcesami) w wielu olimpiadach i konkursach, m. in. Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Informatycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków, "Matematyce bez granic", "Kangurze Matematycznym", "Śląskim Konkursie Matematycznym" oraz regionalnych konkursach matematycznych organizowanych przez Pałac Młodzieży w Katowicach.

Pracownia matematyczna i fizyczna wyposażone są w komputery i rzutniki multimedialne. Na zajęciach stosuje się technologie informacyjne: uczniowie korzystają z gotowych programów demonstracyjnych, a także samodzielnie przygotowują prezentacje. Absolwenci klas z rozszerzonym programem matematyki i fizyki zdają maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym z wynikiem powyżej 80% i są znakomicie przygotowani do podjęcia studiów nie tylko matematycznych, technicznych czy ekonomicznych, ale dzięki zdobytym umiejętnościom logicznego, ścisłego rozumowania, także na innych (np. medycznych).

English version