Matematyka nie posiada symboli na mętne myśli.

Henri Poincaré

Spotkania z Matematyką to cykliczne sesje popularnonaukowe organizowane od 2002 roku dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z rejonu Katowic. Z inicjatywą zorganizowania tego typu sesji wyszła grupa nauczycieli będących członkami Polskiego Towarzystwa Matematycznego – Oddział Górnośląski. Projekt popularyzującego matematykę przedsięwzięcia nawiązywał do tzw. Wieczornic Matematycznych. Były to cieszące się sporym zainteresowaniem wykłady dla młodzieży prowadzone przed kilkudziesięciu laty w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. W organizację Wieczornic zaangażowane było wówczas środowisko matematyczne skupione wokół zasłużonej dla dydaktyki matematyki prof. Marii Zajączkowskiej. Obecnie patronem Spotkań z Matematyką ze strony Polskiego Towarzystwa Matematycznego jest wieloletnia prezes OG PTM, dr Krystyna Skórnik. Głównym organizatorem Sesji jest VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, szkoła o kilkudziesięcioletniej bogatej tradycji matematycznej. Liceum może się poszczycić imponującą liczbą olimpijczyków z matematyki i zwycięzców innych konkursów matematycznych, a także wysokimi wynikami maturalnymi z matematyki. Wśród absolwentów VIII LO jest wielu wybitnych naukowców, w tym profesorowie matematyki: prof. Krzysztof R. Apt, prof. dr hab. Tomasz Dłotko, prof. dr hab. Ewa Ligocka, prof. dr hab.Ryszard Rudnicki, prof. dr hab. Adam Paweł Wojda. Wiodąca w regionie rola VIII LO w zakresie przedmiotów ścisłych nie byłaby możliwa bez zaangażowania wielu wspaniałych nauczycieli uczących w tej szkole. Dwóch z nich zasługuje na szczególne wyróżnienie: nauczyciel fizyki – profesor Józef Greupner i nauczyciel matematyki – profesor Teodor Paliczka. Obydwaj poświęcili szkole około pięćdziesięciu lat życia zawodowego, będąc czynnymi nauczycielami aż do śmierci. Obecni nauczyciele kontynuują dzieło swoich wielkich poprzedników. Wspólnie z młodzieżą od kilkunastu lat pracują nad tym, by szkoła stała się dla całego regionu ośrodkiem popularyzacji przedmiotów ścisłych. Służą temu organizowane od 1991 r. Dni Fizyki, a od dziesięciu lat Spotkania z Matematyką.

Celem Spotkań z Matematyką jest pokazanie młodzieży tych obszarów matematyki, z którymi nie zawsze ma okazję zetknąć się podczas realizacji obowiązkowego programu nauczania. Są to wiadomości z zakresu historii matematyki, wykłady przybliżające wybrane zagadnienia matematyki wyższej, a nade wszystko liczne informacje o powiązaniu matematyki z innymi dziedzinami. Organizatorzy chcą uzmysłowić młodym ludziom, że świat matematyki nie jest hermetyczny. Wprost przeciwnie, matematyka jest uniwersalnym kluczem* otwierającym wielu naukom drzwi do największych, niezgłębionych tajemnic wszechświata.

W ciągu dziesięciu lat ukształtowała się stała formuła Spotkań. Głównym elementem sesji są kilkunastominutowe prezentacje multimedialne przedstawiane przez uczniów różnych szkół. Poza gospodarzami referaty wygłaszają uczniowie: II LO im. Marii Konopnickiej w Katowicach, III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach, I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie oraz Gimnazjum nr 2 w Katowicach. Każdą sesję uświetnia wykład zaproszonego gościa. Uczestnicy Spotkań z Matematyką mieli okazję wysłuchać odczytów profesorów Uniwersytetów: Śląskiego, Jagiellońskiego, Wrocławskiego, Warszawskiego oraz Uniwersytetu Amsterdamskiego. Każdej sesji towarzyszą krótkie występy muzyczne, quizy i zabawy matematyczno-logiczne.

Od 2010 roku Spotkania z Matematyką połączone są z uroczystością wręczenia Nagrody im. Profesora Teodora Paliczki.

English version