Matematyka nie posiada symboli na mętne myśli.

Henri Poincaré

Nasze liceum znane jest od dawna jako szkoła wiodąca w nauczaniu przedmiotów ścisłych. W 1968 r. utworzono tutaj pierwszą na Śląsku klasę autorską z rozszerzonym programem matematyki. Klasy te działają do dziś i noszą nazwę klas matematyczno-fizycznych z rozszerzonym programem matematyki, powszechnie znane są jako Kwadraty. Inicjatorem utworzenia takich klas był Profesor Teodor Paliczka, wybitny nauczyciel matematyki, przez blisko 50 lat związany z naszą szkołą. Z inicjatywy wychowanków Profesora, Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Dyrekcji VIII LO oraz nauczycieli matematyki w naszym Liceum ustanowiono Nagrodę im. Profesora Teodora Paliczki dla uczniów VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, którzy wykażą się nieprzeciętnymi osiągnięciami w dziedzinie matematyki.

Co roku szkoła może się poszczycić kilkoma finalistami oraz laureatami olimpiad przedmiotowych, głównie z zakresu matematyki, fizyki i informatyki. Niektórzy z naszych olimpijczyków reprezentują Polskę na zawodach międzynarodowych. Od kilku lat wzrasta liczba laureatów i finalistów olimpiad.Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie absolwenci naszego liceum w roku szkolnym 2011/2012 uzyskali 90,4% na maturze z matematyki na poziomie podstawowym, co daje nam I miejsce wśród szkół katowickich. Więcej.

W roku szkolnym 2019/2020 Katarzyna Kępińska uzyskała tytuł laureata LXX Olimpiady Matematycznej, a finalistami są: Paweł Moćko, Roch Wójtowicz, Rafał Loska i Adam Jeliński. Katarzyna uzyskała również złoty medal na VII European Girls’ Mathematical Olympiad

W finale III Olimpiadzie Statystycznej wzięło udział trzech uczniów: Bartosz Sawicki, Jan Kuś oraz Jędrzej Wicha. Przy czym Bartosz Sawicki uzyskał tytuł laureata.

Jędrzej Wicha i Jan Kuś zostali finalistami XVII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.

Od kilku lat organizujemy w naszej szkole zajęcia dodatkowe: matematyka po angielsku oraz prowadzimy kółko olimpijskie z matematyki. Uczniowie mogą spróbować swoich sił w szkolnych konkursach matematycznych takich jak liga zadaniowa oraz cieszących się wielką popularnością "Pikowych Pilionerach".

Dzięki ścisłej współpracy z Polskim Towarzystwem Matematycznym mamy możliwość gościć wielu znakomitych profesorów wyższych uczelni wygłaszających odczyty popularyzujące matematykę. Tradycją stało się organizowanie w naszej szkole, wspólnie z Oddziałem Górnośląskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego, dwudniowych sesji popularnonaukowych pod nazwą „Spotkania z Matematyką”.

Absolwenci naszej szkoły często wybierają studia politechniczne, ekonomiczne bądź uniwersyteckie z zakresu przedmiotów ścisłych. Z powodzeniem rozpoczynają naukę na tych kierunkach z opinią bardzo dobrze przygotowanych do studiów.

W roku szkolnym 2019/2020 otworzyliśmy pięć klas pierwszych po gimnazjum i pięć klas pierwszych po szkole podstawowej:

Po gimnazjum:

 • klasa a - dwujęzyczna z wykładowym językiem niemieckim
 • klasa b - z rozszerzonym programem języka angielskiego oraz do wyboru dwóch spośród przedmiotów: matematyka/chemia/fizyka/biologia lub geografia
 • klasy c1, c2, - z rozszerzonym programem nauczania matematyki oraz do wyboru dwóch spośród przedmiotów: informatyka / fizyka / chemia / biologia lub geografia
 • klasa d (Kwadraty) - z rozszerzonym programem nauczania matematyki oraz do wyboru dwóch spośród przedmiotów: informatyka / fizyka / chemia / biologia lub geografia

Po szkole podstawowej:

 • klasa 0a - dwujęzyczna z wykładowym językiem niemieckim
 • klasa bb - z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i matematyki oraz trzecie rozszerzenie wybierane spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i geografia
 • klasy cc1, cc2, - z rozszerzonym programem nauczania matematyki i informatyki oraz trzecie rozszerzenie wybierane spośród następujących przedmiotów: język angielski, biologia, chemia, fizyka i geografia
 • klasa dd (Kwadraty) - z rozszerzonym programem nauczania matematyki i informatyki oraz trzecie rozszerzenie wybierane spośród następujących przedmiotów: język angielski, biologia, chemia, fizyka i geografia

Nauczyciele matematyki:

 • dr Łukasz Dawidowski
 • mgr Anna Lasak-Mazurkiewicz
 • mgr Renata Suchanek
 • mgr Brygida Szewioła-Rozlach - matematyka w klasach dwujęzycznych
 • mgr Michał Rał
 • mgr Agata Suchanek
 • mgr Józef Siwy
 • dr Jacek Uryga
 • dr Marta Walczyńska

English version