Uniwersalny relatywizm zazwyczaj oszczędza też matematykę. Łatwiej śledzić w historii skoki w naukach empirycznych i humanistycznych, niż odpowiedzieć na proste pytanie: jak to się stało, że Galileusz i Newton obrócili arystotelesowską fizykę w gruzy, a dowody Euklidesa wciąż pozostają w mocy?

Leszek Kołakowski

Zakwalifikowani do finału:

  • Katarzyna Kępińska (3d),
  • Paweł Moćko (3d),
  • Roch Wójtowicz (3d),
  • Rafał Loska (2d),
  • Adam Jeliński (2d).