Matematyka nie posiada symboli na mętne myśli.

Henri Poincaré

 

6-7 marca 2019 r.

W czasie XVII Spotkań z Matematyką po raz dziesiąty została wręczona Nagroda im. prof. Teodora Paliczki. Laureatem X edycji Nagrody został Paweł Moćko. Ponadto, Kapituła postanowiła przyznać również trzy wyróżnienia. Uczniowie wyróżnieni to: Karolina Dądela, Rafał Loska i Roch Wójtowicz.

 

Wykłady plenarne:

·      „Tajemniczy pan D'Hondt”  wygłosił prof. Wojciech Słomczyński ‒ Wydział Matematyki i Informatyk Uniwersytetu Jagiellońskiego.

·     „Matematyka w czasach Facebooka” wygłosił Karol Bacik, doktorant na Wydziale Matematyki Stosowanej i Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu w                       Cambridge

 

Tematy referatów uczniowskich:

·        Zastosowania interpolacji wielomianowej Lagrange’a

       Rafał Loska ‒ VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

 

·        Pizza widziana oczami matematyka

       Małgorzata Aleksy, Justyna Baczyńska, Emilia Modrzewska ‒ I LO im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

 

·        Szrotówek kasztanowcowiaczek jako obiekt badań przyrodników 

       Agnieszka Czapska, Gabriela Czapska ‒ I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

 

·        Związki matematyki z muzyką

       Marta Bautsz, Anna Lubecka ‒ II LO im. Marii Konopnickiej w Katowicach

  

·        Pierwszy kalkulator, czyli jak radzono sobie przed Wolframem

       Marcin Kubacki ‒ III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach

 

·        Od Wielkiego Twierdzenia Fermata do kryptografii

       Joanna Ginalska ‒ VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

 

·        Jak liczono dawniej, jak można liczyć dziś  

       Maja Konieczko, Urszula Saternus, Natalia Janczarek ‒ VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

 

·        Czy 2+2 zawsze jest równe 4?

       Wojciech Lipnicki, Dominik Jeżów – VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

 

·        O kartach, kostkach Rubika i permutacjach

       Marek Koprowski ‒ Szkoła Podstawowa nr 35 w Katowicach

 

·        Czy Diofantos pomógł rycerzowi pokonać smoka?

       Bartosz Dratwa, Dawid Saletnik– VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

 

·        Kilka słów o liczbach

       Natalia Jasik, Radosław Jędrzejczyk – VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

 

·        Wielościany foremne w modelu kosmologicznym Keplera

       Anna Klabisz, Marta Pierończyk – VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

 

·        Krótka rzecz o grafach

       Jacek Wieczorek, VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach