Matematyka nie posiada symboli na mętne myśli.

Henri Poincaré

Aleksandra Sojka 2cc1 – wyróżnienie

Franciszek Wyra 2cc2 - wyróżnienie