Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki.

Immanuel Kant

Edukacyjna wartość dodana (EWD) – jest przyrostem wiedzy i umiejętności ucznia w wyniku danego procesu dydaktycznego.  W przypadku szkół ponadgimnazjalnych miernikiem EWD jest wynik egzaminu maturalnego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna powołała zespół realizujący od 2010 projekt: Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD).

Wyniki badań zespołu zamieszczone są na stronie: matura.ewd.edu.pl.

Jednym ze sposobów prezentacji wyników jest wykres tzw. „ elips maturalnych”.

Najkorzystniejsza dla szkoły jest lokalizacja w „I ćwiartce układu”. Oznacza ona, że uczniowie danej szkoły uzyskali wysokie wyniki maturalne z jednoczesnym wysokim przyrostem wiedzy.

Poniżej przedstawiamy wykres dla VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach oraz pozostałych katowickich liceów na podstawie danych o egzaminie maturalnym z matematyki w latach 2018 – 2020:

ewd

Pokaż dane za okres 2012-2014

xx VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskie-Curie w Katowicach

xx I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Katowicach przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

xx V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego

xx II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach

xx IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka

xx VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Katowicach

xx III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach

xx VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic

Jakie informacje zawiera wskaźnik EWD?

  • pokazuje efektywność nauczania w zakresie sprawdzanym egzaminem zewnętrznym
  • podaje informację zwrotną o wkładzie szkoły w wynik egzaminacyjny niezależnie od potencjału uczniowskiego w szkole
  • umożliwia porównywanie ze sobą szkół


Jak odczytywać wykresy?