Matematyka nie posiada symboli na mętne myśli.

Henri Poincaré